Vanliga frågor

Frågor och svar

PFAS

Fråga: Kan man äta fisken som man fiskar upp i från Drevviken?
Svar: Tills vidare rekommenderar vi att man inte äter fisken som man fiskar upp i Drevviken. Läs mer Miljögifter som skadar | Stockholm Vatten och Avfall

Båt

Fråga: Har föreningen någon båtplats att förmedla?
Svar: Föreningen har inga båtplatser.

Fråga: Jag har vunnit i kräftlotteriet men jag har ingen båt. Kan jag låna båt?
Svar: Föreningen har en hyrbåt. Bokning sker via bokningslista som finns hos Motor och Allservice. Lär mer

Fiskekort

Fråga: Vem får fiska i de blåa områdena av Drevviken?
Svar: Dessa fiskevatten kräver sportfiskarnas fiskekort

Fråga: Måste jag köpa 2 fiskekort för att fiska i hela Drevviken?
Svar: Ja, det stämmer att du behöver både DLF och Sportfiskarnas fiskekort för att fiska i hela Drevviken. Observera att vita områden av Drevviken är privata vatten.

Fråga: Jag köpte mitt fiskekort i somras. När behöver jag köpa ett nytt?
Svar: Medlemskapet gäller för ett kalenderår i taget. Den som varit medlem under året kommer i november få erbjudande om fortsatt medlemskap för nästkommande år.

Fråga: Jag har köpt ett fiskekort/medlemskap. Hur många får samtidigt fiska på detta?
Svar: Ett medlemskap/fiskekort omfattar hela familjen bosatt på den adress dit kortet är utfärdat. Dessutom så får du ta med dig 2 gäster som får följa med och fiska när du fiskar. Läs mer

Fiske

Fråga: Vart får jag fiska?
Svar: Du får fiska i Drevviken, Gudö å och Långsjön enl karta länk. Observera att i norra delen av Drevviken har DLF och Sportfiskarna ett gemensamt fiskevatten där DLF eller Sportfiskarnas fiskekort krävs för att få fiska

Kräftfiske

Fråga: När sker kräftfisket?
Svar: Kräftfisket sker i augusti varje år och gäller endast medlemmar som vunnit i lotteriet och / eller de som köpt ett håv-fiskekort.

Fråga: Vilka regler gäller för kräftlotteriet?
Svar: Kräftlotteriet sker årligen i maj månad. Exakt datum framgår av föreningens hemsida. Länk
De medlemmar som anmält sitt intresse att delta i lotteriet senast den 1 maj deltar i lotteriet. Anmälan görs via "Min Sida" (Föreningshuset) eller brevledes Länk 
Från och med 2021 kommer föreningen frångå att dra reserver och istället blir det totalt 88 direktvinster som dras, vinster är som tidigare fördelade på 4 fiskedagar.
Medlem som vunnit föregående år får inte delta i kräftlotteriet.

Fråga: När blir jag kontaktat om jag har vunnit?
Svar: Medlem som vunnit kontaktas efter dragning. Kontakt sker i första hand via den e-mailadress som medlemmen har registrerat på "Min Sida" (Föreningshuset). Hela vinnarlistan publiceras på hemsidan (Obs endast medlemsnummer listas).

Fråga: Hur meddelar jag att jag vill nyttja min vinst?
Svar: Vinnare bekräftar sin vinst genom att betala in anmälningsavgiften enligt instruktioner som framgår av vinnarbrevet som skickas till samtliga vinnare.

Fråga: Jag har vunnit kräftfisket, hur blir det med bete?
Svar: 
Föreningen lånar ut burar och håvar till samtliga vinnare, bete däremot måste vinnaren ordna med på egen hand.

Fråga: Jag har vunnit, men datumet passar inte, kan jag byta datum?
Svar: Det datum som medlem blivit tilldelad vid dragningen gäller.

Fråga: Jag har vunnit i kräftlotteriet men har inga redskap, vad gör jag?
Svar: Alla som vunnit får låna utrustning av föreningen, det är inte heller tillåtet att använda egna redskap (burar etc,)

Fråga: Går det att köpa kort som gäller för kräftfiske?
Svar: Just nu är håvfiske i Gudö Å och Långsjön vilande.