Vanliga frågor

Frågor och svar

Båt

Fråga: Har föreningen någon båtplats att förmedla?
Svar: Föreningen har inga båtplatser.

Fråga: Jag har vunnit i kräftlotteriet men jag har ingen båt. Kan jag låna båt?
Svar: Föreningen har en hyrbåt. Bokning sker via bokningslista som finns hos Motor och Allservice. Lär mer

Fiskekort

Fråga: Vem får fiska i de blåa områdena av Drevviken?
Svar: Dessa fiskevatten kräver sportfiskarnas fiskekort

Fråga: Måste jag köpa 2 fiskekort för att fiska i hela Drevviken?
Svar: Ja, det stämmer att du behöver både DLF och Sportfiskarnas fiskekort för att fiska i hela Drevviken. Observera att vita områden av Drevviken är privata vatten.

Fråga: Jag köpte mitt fiskekort i somras. När behöver jag köpa ett nytt?
Svar: Medlemskapet gäller för ett kalenderår i taget. Den som varit medlem under året kommer i november få erbjudande om fortsatt medlemskap för nästkommande år.

Fråga: Jag har köpt ett fiskekort/medlemskap. Hur många får samtidigt fiska på detta?
Svar: Ett medlemskap/fiskekort omfattar hela familjen bosatt på den adress dit kortet är utfärdat. Dessutom så får du ta med dig 2 gäster som får följa med och fiska när du fiskar. Läs mer

Fiske

Fråga: Vart får jag fiska?
Svar: Du får fiska i Drevviken, Gudö å och Långsjön enl karta länk. Observera att i norra delen av Drevviken har DLF och Sportfiskarna ett gemensamt fiskevatten där DLF eller Sportfiskarnas fiskekort krävs för att få fiska

Kräftfiske

Fråga: När sker Medlemsfisket/Kräftfisket?
Svar: Kräftfisket sker i augusti/september varje år. Gäller endast de medlemmar som vunnit i lotteriet, eller de som köpt ett håvfiskekort för fiske i Gudö å/Långsjön

Fråga: Vilka regler gäller för Kräftlotteriet?
Svar: Kräftlotteriet sker årligen i maj månad. Exakt datum framgår av föreningens hemsida. Länk
De medlemmar som anmält sitt intresse att delta i lotteriet senast den 1/5 deltar i lotteriet. Anmälan görs via "Min Sida" (Föreningshuset) eller brevledes Länk 70 st vinster delas ut (alla är direkt vinnare). Vinsterna är fördelade på 4 olika fiskedagar. Den medlem som fiskat kräftor föregående år får inte delta i ordinarie kräftlotteri.

Fråga: Vad är närvarolotteriet?
Svar: De medlemmar som fysiskt närvarar vid det ordinarie kräftlotteriet och inte har vunnit kan, då på plats, delta i närvarolotteriet som är en extrachans att vinna ett kräftfiske.
30 st vinster delas ut (10 direktvinnare och 20 reserver).
Kom ihåg att ta med medlemskortet så att du kan delta

Fråga: När blir jag kontaktat om jag har vunnit?
Svar: De som vunnit en direktvinst kontaktas omgående efter dragning. Kontakt sker i första hand via den e-mailadress som medlemmen har registrerat på "Min Sida" (Föreningshuset). Hela vinnarlistan inklusive reserver publiceras på hemsidan (Obs endast medlemsnummer listas).

Fråga: Vad skall jag som vinnare av kräftfiske göra?
Svar: Vinnare skall svara om de önskar behålla sin kräftfiske, enligt den dag fisket gäller, vilket görs genom att betala in anmälningsavgiften enl. utskickat brev. Observera att svar måste ha inkommit före sista svarsdag. Uteblivet svar medför att kräftfisket övergår till en reserv.

Fråga: Jag har vunnit en reservplats. Vad skall jag göra?
Svar: Så fort styrelsen fått in slutligt svar från samtliga direktvinnare så kommer reserver i turordning kontaktas via telefon (det telefonnummer som finns angivet på medlemmens "Min Sida" (Föreningshuset)). Efter överenskommelse kommer sedan brev skickas till reserven där all information framgår.

Fråga: Jag har vunnit kräftfisket, måste jag fixa agn?
Svar: 
Föreningen lånar ut burar och håvar. Agn får den som skall fiska fixa själv.

Fråga: Jag har vunnit men datumet passar inte. Kan jag byta?
Svar: Föreningen förmedlar inga byten. Om tiden inte passar så kommer en reserv att tillfrågas som då övertar fisketillfället.

Fråga: Jag har vunnit i kräftlotteriet men har inga redskap, vad gör jag?
Svar: Alla som vunnit på lotteriet och skall fiska kräftor får låna utrustning av föreningen. Inga egna burar eller håvar får användas.

Fråga: Går det att köpa sig ett kräftfiskekort?
Svar: Endast till Gudö å och Långsjön går det att köpa sig ett håvfiskekort. Håvfiskekorten finns, när det närmar sig säsong, till försäljning hos Motor och Allservice i Trollbäcken. Föreningen lånar ut 5 håvar och 2 burar/håvfiskekort. Håvfiske får endast ske från land. Läs mer