Tillsynsmän

Fisketillsyn sker löpande av föreningens tillsynsmän som säkerställer att fiskeregler följs och att fiskande innehar medlemskap.

Tillsynsmän 2024:

Fisketillsyn sker löpande av föreningens tillsynsmän som säkerställer att fiskeregler följs och att fiskande innehar medlemskap.

Sammanhållande för tillsynsmän

Anders Löfblom

Mobil: 073-036 72 73

Tillsynsman

Mertsi Nyman

Tillsynsman

Bengt Ove Hammarberg


Tillsynsman

Jim Backne

Tillsynsman  

Arne Karlsson