Tillsynsmän

Fisketillsyn sker löpande av föreningens tillsynsmän som säkerställer att fiskeregler följs och att fiskande innehar medlemskap.

Tillsynsmän 2023:

Fisketillsyn sker löpande av föreningens tillsynsmän som säkerställer att fiskeregler följs och att fiskande innehar medlemskap.

Sammanhållande för tillsynsmän

Anders Löfblom

Mobil: 073-036 72 73

Tillsynsman

Jonas Andersson

Mobil: 070-910 33 04
Alt. 08-798 44 12

Tillsynsman

Bengt Ove Hammarberg

Tel: 08-745 67 53

Tillsynsman

Kenn Forsberg

Mobil: 073-652 57 07