Vatten och miljö

 • Fosforfällning i Drevviken

  För att uppnå god vattenstatus i Drevviken genomförs åtgärder med fällning för att minska fosforhalterna som bidrar till övergödning i Drevviken. Insatsen är en del i det lokala åtgärdsprogram som tagits fram av Stockholms stad, Huddinge kommun, Tyresö kommun, Haninge kommun, Stockholm Vatten och Avfall samt Tyresåns vattenvårdsförbund. Läs mer på: www.stockholmvattenochavfall.se

 • Vatten och miljö

  Renovering av skärmbassäng i sjön Drevviken

  Start: Sept 2023 

  Förväntas klart: April 2024 

  Plats:Drevviken, Område: Sköndal Utförs av: NYAB

  Vad?

  Renovering av skärmbassängen i Drevviken.

  Varför?

  Skärmbassängen är till för att rena dagvattnet innan det rinner ut i sjön. Bassängen är i dåligt skick och behöver renoveras.

  Om projektet

  I sjön Drevviken ligger en skärmbassäng. Skärmbassängen är till för att rena dagvattnet innan det rinner vidare ut i sjön. Vattnet renas genom att föroreningarna faller till botten och sedimenterar.

  Skärmbassängen i Drevviken är i dåligt skick, och den behöver renoveras. Vid renoveringen sugs bottensedimentet ur den befintliga skärmbassängen.  Skärmdukar renoveras och bassängen förstärks med träspont.