Årsmöten

DLF årsmöte 2024

Årsmötet är bokat till den 20 mars, separat kallelse kommer att skickas ut till medlemmar per e-mail inom några veckor.

DLF årsmöte 2023 

Genomfört, här hittar du årsmötes handlingarna. Klicka här

DLF Styrelsen