Sjöinformation

Drevviken är den största insjön i Tyresåns sjösystem.

Den har en vattenyta på 509 hektar. Vattenvolymen är 38 miljoner kubikmeter. Det största uppmätta djupet är 15,4 meter. Namnet Drevviken är relativt ungt. Någon gång under början av nya tiden kom det att tränga undan sjöns äldre namn.

Ursprungligen tycks Drevvikens södra vik ha gått under detta namn.

När Stockholm växte fick staden också ett omättligt behov av ved till eldning. En viktig del av denna ved togs i Hanveden. Vintertid lagrade gårdarna kring den södra viken ved, som sedan sommartid seglades till Sjöände (idag Sköndal) vid sjöns norra ände.

Därifrån transporterades det landvägen till Stockholm - redan i slutet på 1600-talet handlade vedtransporten genom Söderport om i snitt 20 lass om dagen! När vedhandlarna inne i Stockholm sedan frågade transportören varifrån veden kom, svarade denne Drevviken i enlighet med sjöhandelspraxis. Drevviken var ju "ursprungshamnen".

Småningom började även allt folket på Södertörn använda namnet Drevviken på sjön.

Men, som antytt, Drevviken är inte sjöns första namn. Det ska sökas i namnet Vendelsö. I vissa medeltida urkunder skrevs namnet på den gård, som utggjorde början till dagens villasamhälle Vendelsö, Wendelsjö. Vendeln eller vendelsjö var sannolikt ursprungsnamnet.

Det har föreslagits att detta namn skulle komma sig av att sjön vrider och vänder sig på ett ovanligt sätt. Men Henry Hall hävdar i sin bok om Vendelsö att det skulle komma sigav att det gick att från havet ta sig upp till sjön. Å andra sidan kom man inte längre sjövägen. Här måste båtarna vända. Därav alltså Vendeln.