Styrelsen 2022

Styrelsens uppsättning

Ordförande

Thomas Nyh

Vice ordförande

Robert Olsson

Sekreterare

Johan Fremdling

Kassör

Ulrica Andersson

Ledamot

Göran Rickmer

Ledamot

Göran Österlund

Ledamot

Johnny Bergström

Suppleant

Lars Jansson

Suppleant

Björn Stråby

Frågor till styrelsen