Styrelsen 2019

Styrelsens uppsättning

Ordförande

Måns Bergmark

Vice ordförande

Robert Olsson

Kassör

Ulrica Andersson

Sekreterare

Hans Ledstedt

Vice sekreterare

Jim Backne

Ledamot

Göran Österlund

Ledamot

Johnny Bergström

Husfogde

Johan Fremdling

Suppleant

Lars Jansson

Suppleant

Kenneth Thor

Frågor till styrelsen