Styrelsen 2021

Styrelsens uppsättning

Ordförande

Måns Bergmark

Vice ordförande

Robert Olsson

Sekreterare / Suppleant

Johan Fremdling

Kassör

Ulrica Andersson

Vice sekreterare

Johan Andersson

Ledamot

Göran Rickmer

Ledamot

Göran Österlund

Ledamot

Johnny Bergström

Suppleant

Lars Jansson

Suppleant

Björn Stråby

Frågor till styrelsen