Styrelsen 2024

Ordförande

Thomas Nyh

Kassör

Ulrica Andersson

Ledamot

Robert Olsson

Ledamot

Göran Rickmer

Ledamot

Göran Österlund

Ledamot

Johnny Bergström

Ledamot

Mertsi Nyman

Suppleant

Lars Jansson

Suppleant

Niclas Johnsson

Revisor

Lennart Lilja

Revisor

Bengt Andersson

Revisor Suppleant

Bo Allvin-Ivetun

Valberedning

Åke Trygg

Frågor till styrelsen