Medlemsmöten

Medlemsmötet för DLF 2022 TBD

Årets Medlemsmöte vet vi inte hur eller när vi kan genomföra pga Corona-epidemin.

Så vi får återkomma med hur och när det kan ske.

DLF Styrelsen