Fiskfakta

Abborre (Perca fluviatilis)

Fakta:

Jämt gäddan är abborren vår vanligaste fisk. Den är spridd över hela landet i både söt- och bräckvatten. Har relativt hög trivseltemperatur. Gör vissa temperaturbetingade vandringar. Abborren är i övrigt en relativt stationär stim- eller flockfisk, med högst varierande tillväxt.
Lektid i april-maj.

När:

Fiskas hela året för undantag i maj, då leker abborren. Bäst är det på högsommaren och hösten.
Isfiske i februari-mars brukar också vara bra fiske.

Var:

Finns i hela skärgården och i de flesta sjöarna. Finns på sommaren på djup mellan 1-5 meter.
På vintern trivs den nära botten mellan 3-10 meter.

Hur:

Tas på mete, spinn, pimpel och sporadiskt på fluga.

Braxen (Abramis brama)

Fakta:

Braxen är en karakteristisk karpfisk med hög hoptryckt kropp och utskjutbar, bälgliknande mun. Den är vanligast i näringsrika syd- och mellansvenska sjöar, men finns också utefter Bottenviks - och östersjökusten ner till Öland. Leker i maj-juli på grunda växtrika bottnar. Fåtalig i västkustsjöar Braxen är en värmeälskande fisk som sommartid ofta påträffas i strandregionen.
Övervintrar på djupare vatten, ofta i täta stim, så kallade braxenstånd.
Braxen växer i regel långsamt, men i vissa sydsvenska sjöar är tillväxten god.
Där har man fångat braxen på över 9 kg. Utmärkt matfisk, som inkokt och rökt.

När:

Fiskas i skärgården i juli och i sjöarna maj-september.

Var:

Finns i näringsrika sjöar och varma skärgårdsvikar.

Hur:

Sportfiskas med olika typer av mete, men även på fluga.

Gädda (Esox lucius)

Fakta:

Allmän över hela landet i söt- och brackvatten upp till fjällregionerna. En av öringens svåraste fiende. Förekommer i olika miljöformer med varierande färg. Som kallvattenfisk söker den sig på sommaren mot djupare vatten.
Är i övrigt en relativt stationär fisk som genom korta rusher från sin ståndplats fångar sitt byte genom överrumpling.

När:

Kan fångas hela året, men bäst vid vår och höst.

Var:

Finns nästan i alla sjöar och i hela skärgården.

Hur:

Tas på spinn, fluga, dragrodd (trolling) och angel.

Gösen (Lucioperca lucioperca)

Fakta:

Gösen kommer ursprungligen från mellansverige och norrländska kustregionen. Insatt i många vatten.
Trivs bäst i varma, stilla näringsrika och grumliga sjöar.Snabbare tillväxt än abborren. Gösen når ofta kilovikt vid cirka 6 år.

När:

Fiskas bäst på sena sommarkvällar, men från is i februari-mars.

Var:

Finns i näringsrika sjöar och grunda innerfjärdar.

Hur:

Sportfiskas med spinn, mete, angeldon och pimpel.

Ål (Anguilla anguill)

Fakta:

Ålen finns i större delar av landet. Från lekregionerna i Sargassohavet söker si ålungarna, så kallad glasål, till de europeiska vattendragen med atlantförbindelse. De tillbringar sedan sin uppväxtfas där som så kallad gulål. De utvandrar sedan som blankål till havet, vanligen efter 6-20 år. Under lekvandringen tillbakabildas magtarmkanalen och den äter inte. Ålar över 45 cm är alltid honor och väger runt 6 kg. Ålen är av stor betydelse för det yrkesmässiga kustfisket.

När:

Juni - september

Var:

Den finns oftast i vikar och sund mellan 1 - 7 meter.

Hur:

Sportfiskas främst genom nattmete.