Fisketävlingar

Årets fisketävlingar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KM i pimpel 11 februari

Endast för medlemmar!
Ingen föranmälan krävs, fritt antal deltagare, ingen avgift

Samling 8:30
Start tid ca 8:50
Tävlingstid 9-13
Ingångstid 13-13:30
Invägning, korvgrillning, prisutdelning 13:30-14:30

Säkerhetsbestämmelser
Isens bärighet skall kontrolleras inför varje sanktionerad tävling och eventuella svaga punkter inom tävlingsområdet skall märkas ut. 10cm kärnis är en god referens. Isdubbar ska alltid medföras och bäras väl synligt runt halsen. Borrskyddet skall vara påsatt vid in och utgång. Har man elborr så skall batteriet vara avtaget vid in och utgång.
Tävlande ansvarar för sin egen säkerhet.

Start, gångtid och förflyttning
Särskild gångtid före och efter tävlingen ska finnas för att ge de tävlande en möjlighet att sprida sig på fiskevattnet innan start. Tävlingen börjar vid startsignal. De tävlande skall dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser. All förflyttning inom tävlingsområdet skall ske till fots. Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst.

Tävlingsplats
Avståndet mellan de fiskande får ej vara mindre än fem meter, vilket gäller även egna lagmedlemmar. Avståndet definieras från hålets kant till den andra fiskandes hål kant.

Fiskemetoder - Redskap och beten
Eggskydd skall alltid vara påsatt vid in- och utgång, men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen före startsignalen. Isborren skall under tävlingen stå nedborrad i isen mellan varje borrning för att undvika olyckor. Tävlande får endast använda ett redskap åt gången. Hel fisk eller del av fisk får inte användas som bete (undantag för fisköga). Mormyska eller liknande räknas som krok. Upphängare samt pirk/bete med mer än en fast enkelkrok (undantag gäller dock för balanspirk) är förbjudet att använda. Mäskning är förbjuden.

Avlivning av fisk
Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet.

Invägning
Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal. Fisk som krokats vid slutsignal får räknas i tävlingen. All fisk skall lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens fastställda tid. Endast abborre godkänns, maxmått 39cm . Abborre över 39cm får inte vägas in. Fångad fisk som lämnas in för vägning skall tas ut ur fångstpåsen och redovisas öppet. Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från is och snö. Fisk som fångats olagligt får ej vägas in. Fisk som ej räknas i tävlingen skall återutsättas eller avlivas omedelbart. Ingen fisk får lämnas kvar på isen. Vid lika vikt vinner den som har flest antal fiskar. Samma regel gäller vid övriga tävlingar om inget annat anges i tävlingsinbjudan.

Övriga bestämmelser
Deltagare får under tävlingen ej vistas utanför tävlingsområdet utom vid uträttande av naturbehov och då skall redskapen lämnas kvar inom tävlingsområdet.

Resultat

Det vart 5 deltagare i årets pimpeltävling

4 senior
1 junior

Seniorer

David Gogoberishvili 2,15 kg största fisken 32cm
Peter Kindberg 1,25 kg
Arne Karlsson 0,5 kg
Mikael Kindberg 0,45kg

Junior

Milton Glysing Karlsson 0,1 kg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angelfiske 4 mars INSTÄLLD!


Gösrace 17 juni

Mer info kommer inom kort

3-artstävling 8 juli

Mer info kommer inom kort

Gäddracet 1 oktober

Mer info kommer inom kort