Fiskeregler

Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening

Gäller från 1 januari 2020 antagna årsmötet den 27 mars 2019.
Allmänt
1 §. Utfärdat medlemskort gäller den det är utskrivet för samt maka/make/sambo och barn under 18 år samt två gäster.

2 §. Medlemskortet ska alltid medföras vid fiske och ska ovillkorligen uppvisas på begäran för fisketillsyningsmän och polis, som vid anmodan har rätt att beslagta fiskeredskap samt polisanmäla vid regelbrott. Varje medlem äger rätt att sedan att själv legitimerat sig som medlem få se annan medlems årskort och på så sätt medverka vid tillsyn av fiskevatten utan dock rätt att beslagta fiskeredskap.

3 §. Minimimått för gös och gädda är 45 cm och maximimått är 75 cm vilket betyder att endast gädda och gös mellan 45 cm och 75 cm får tas upp. Abborrar på 38 centimeter eller över skall återutsättas i sjön. Max tre fiskar per kort och dag får behållas.

4 § Kräftfiske är inte tillåtet. Undantaget är kräftfiske arrangerat av Drevviken Långsjöns fiskevårdsförening.

5 §. Fiskeredskap som lämnats och ej är under uppsyn, kommer att omhändertas (gäller inte mörtstuga).

Tillåtet
6 §. Mete, fluga, pimpel, spinnfiske och dragrodd. Max tre spön med tillhörande lina per medlemskort. Vid större familjer högst ett spö/person.

7 §. Angel och ismete får bedrivas med max 5 redskap per medlemskort.

8 §. En mörtstuga för betesfångst per medlemskort. Buren skall vara märkt med namn, telefon och medlemsnummer.

9 §. Fiske från flytring.

10 §. Sänkhåv och kastnät endast för betesfångst.

11 §. Stillastående vertikalfiske med elmotor (ej trolling).

Otillåtet
12 §. Trolling med motor är förbjudet.

13 §. Nätläggning och andra mängdfångande redskap ex långrev, fasta som rörliga är förbjudet.

14 §. Allt fiske med förbränningsmotor igång är förbjudet.

15 §. Fångad fisk får ej försäljas. 

Övrigt

I övrigt så skall svensk lagstiftning följas vad gäller fiske.
Länkar - Catch & release.

Ta hänsyn vid allt fiske i närheten av badplatser, privata tomter, andra fiskande och de som vistas vid sjön. Tänk på att det är max 7 knop och 5 hästkrafter (3,7kw) som gäller. Plocka upp eget skräp eller varför inte annat skräp om så hittas.


Som medlem får du fiska enligt fiskekartan se länk