Medlemsfiske/Kräftlotteri

Kräftlotteriet:

Anmälan till kräftlotteriet bör i första hand göras digitalt på Min Sida https://forening.foreningshuset.se/dlf/loggain (logga in som medlem) under fliken Evenemang. Anmälan ska vara föreningen tillhanda senast 1 maj (reservation för att datum kan ändras).

Har du inte tillgång till Min Sida görs anmälan via brev till föreningens medlems ansvarig:

Robert Olsson
Styrbordsgatan 16
120 65 Stockholm

Glöm inte att ange namn och medlemsnummer.

Vinnarbrev med detaljerad information avseende tid & plats, lån av utrustning etc. kommer skickas till samtliga vinnare via e-post alternativt brevledes för de som inte har en e-postadress angiven i medlemssystemet. Ladda ner vinnarlistan nedan.