Tisdagsmöten

Styrelsen har beslutat att ställa in resterande utav tisdagsmötena p.g.a för dålig uppslutning.

Vi kommer dock att satsa på mer praktiska fisketräffar under 2023, mer info om detta kommer längre fram.