Fiska

Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening

Hur gör man för att  fiska i våra fiskevatten?

  • Köp ett fiskekort, köper du fiskekort blir du medlem hos oss. (Klicka här eller klicka i menyn för att se mer info om hur man köper fiskekort.)
  • Sedan får du fiska på de utmarkerade platserna på kartan nedan.
  • Läs igenom fiskereglerna så att du vet vad som gäller för våra fiskevatten. (Klicka här eller klicka i menyn för att läsa fiskeregelerna.)
  • Ha alltid med ditt fiskekort när du är ute och fiskar, vi har tillsynsmän som är ute och kontrollerar att du är berättigad till fiske. (Klicka här eller klicka i menyn för att får reda på vilka som är tillsynsmän.)


  • Det råder ett generellt förbud mot nätfiske i hela Drevviken och Långsjön. På vår förenings vatten kan man dock söka ett personligt och tidsbegränsat nätfisketillstånd. Detta för att vi vill att gamla fisketraditioner ska bevaras.

Du måste vara medlem för att kunna ansöka om nätfisketillstånd. Ansökan ska vara skriftlig och inkomma till styrelsen under perioden 1 januari – 30 april. Styrelsen återkopplar sitt besked om tillstånd till dig under maj månad. Vid tillstånd är nätfiske tillåtet under perioden 15 juni – 31 december. Ett nytt tillstånd måste sökas för varje år. Med tillståndet medföljer förhållningsregler och kontrolluppgifter som endast du ska känna till.

Tillsynsmännen kommer att plocka upp nät som inte följer förhållningsreglerna. Näten blir förverkade.

Hela nätfiskets utformning regleras i § 3 i våra fiskeregler. Klicka nedan på snabblänken för att komma till våra fiskeregler.

Snabblänkar (klicka på knapparna nedan):